Carole Samaha - wt3awadet

Adam - Awrak el kharif

Marwan khory-kinna itfa2na

Salah kurdi - Nafs el matare7